Organizacja pogrzebu

 

Odejście osoby bliskiej to nie tylko konieczność przetrwania bolesnych chwil, ale również obowiązek przygotowania godnego pożegnania. Pragniemy Cię w tym wyręczyć, oferując usługi na wysokim poziomie.

Rodzinom, które znalazły się w bolesnej sytuacji staramy się pomóc przetrwać ten trudny okres wyręczając z wszelkich formalności związanych z pochówkiem i pożegnaniem osoby bliskiej. Informacja o zakresie usług, oraz całkowitym koszcie ceremonii pogrzebowej jest Państwu przedstawiana przed pogrzebem.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwoliło nam wyspecjalizować się w kompleksowej organizacji usługi pogrzebowej, uzgadniamy i realizujemy wszelkie formalności pogrzebowe zgodnie z życzeniem klienta, organizujemy i obsługujemy pogrzeby tradycyjne, jak również połączone z kremacją - w takim obrządku, jaki wyznawał zmarły.

 

Pogrzeb

Każdy pogrzeb traktowany jest jako jeden z podstawowych moralnych i religijnych obowiązków wobec zmarłego człowieka. Forma obrzędowa pogrzebu zależy od wyznawanego światopoglądu osoby lub osób organizujących pogrzeb, rzadziej od woli zmarłego.
Pogrzeb jest formą rozstania się z postacią cielesną człowieka, mającą na celu pożegnanie się ze zmarłym i okazanie szacunku dla grzebanej osoby.
Do tradycyjnych form pożegnania zmarłego, przyjętych w kulturze europejskiej jest towarzyszenie trumnie ze zmarłym w pochodzie pogrzebowym (kondukcie żałobnym) w drodze na cmentarz, miejscu złożenia trumny. Obrzędy towarzyszące grzebaniu lub paleniu zwłok zależą od lokalnych tradycji i zwyczajów.

 

Zapewniamy:

 • fachowe doradztwo
 • maksymalne wyręczenie w dopełnieniu niezbędnych formalności
 • organizację ceremonii
 • przewóz osoby zmarłej z domu
 • uroczyste niesienie trumny
 • przygotowanie grobu, trumny, krzyża i tabliczki
 • przygotowanie klepsydr i nekrologu
 • samochód dla rodziny i księdza
 • obsługa fotograficzna i video
 • wyjątkowe kompozycje wiązanek i kwiatów na każdą okazję
 • organizowanie uroczystości po pogrzebie
 • kremacje
 • ekshumacje
 • wybudowanie nagrobków, grobowców, oraz wymiana i renowacja nagrobków
 • sprzedaż akcesorii cmentarnych (ławki, wazony, znicze i inne.)

 

 

 

Formalności u klienta

 

Uzgodnienie wszelkich życzeń dotyczących przebiegu uroczystości pogrzebowej może odbyć się w domu klienta. Przedstawiciel Domu Pogrzebowego „elizjum” służy pomocą w oparciu o firmowe materiały oraz stronę internetową.

 

Trumny i Urny

 

Oferujemy trumny w bogatym wyborze, w zależności od życzenia klienta. Posiadamy trumny z różnego rodzaju drewna, w różnych wzorach, kolorach i odcieniach. Posiadamy również trumny przygotowane specjalnie do kremacji. W szczególnych przypadkach, jeśli zajdzie taka potrzeba zapewniamy również trumny nadwymiarowe.

Dysponujemy dużym wyborem urn, które są wykonane z różnego rodzaju materiału, o różnych kształtach, kolorach i wizerunkach.

 

Transport zmarłych

 

 1. Przewóz zmarłych na terania kraju
 2. Przewóz zmarłych z zagranicy do Polski. 
 • zezwolenia z urzędów polskich 
 • wyrabianie dokumentów zagranicznych 
 • konsularne przepustki dla zwłok i prochów
 • tłumaczenia aktów zgonu i innych dokumentów
 • drogowy transport zwłok i prochów
 • odprawy graniczne - celne i sanitarne
 • odbiór trumien i urn z lotnisk w Warszawie i innych miastach

3. Transport zmarłych z Polski za granicę.

 • wszelkie formalności w urzędach polskich
 • współpraca z ambasadami i konsulatami

 

Zasiłek pogrzebowy

 

Dom Pogrzebowy „elizjum” oferuje państwu możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Rozliczenie może nastąpić gotówką lub przelewem na konto bankowe.

Zasiłek pogrzebowy (pobierz)
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:

 • Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
 • Świadczeniobiorcy, tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
 • Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.

 

Dokumenty wymagane do wypłacenia zasiłku pogrzebowego ZUS:

 • rachunek za trumnę
 • odpis aktu zgonu, PESEL i NIP osoby zmarłej
 • fakturę potwierdzająca wykopanie miejsca pochówku ( w przypadku braku w/w faktury wystarczy oświadczenie od grabarza)
 • ostatni odcinek renty ( w razie braku –decyzja z ZUS-u)
 • dowód osobisty, NIP i PESEL osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy
 • zasiłek wypłacany jest w terminie do 30 dni

 

Ekshumacja

 

Okres przeprowadzania ekshumacji wypada między 15 października a 15 kwietnia. Poniżej przedstawiamy kolejność postępowania przy organizowaniu ekshumacji:

 

 1. Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić zgodę (zapewnienie) dotyczącą istnienia miejsca i prawa do pochowania osoby ekshumowanej.
 2. Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.
 3. Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w trakcie ekshumacji (jeżeli sanepid wymaga obecności swojego przedstawiciela staramy się dopasować termin ekshumacji do terminu narzuconego przez sanepid).
 4. O terminie dostarczenia szczątków informujemy zarząd cmentarza, na który będą one przeniesione, oraz dom pogrzebowy, który zajmie się transportem i zapewni stosownie do potrzeb: worek ekshumacyjny, skrzynkę ekshumacyjną lub trumnę.
 5. Po odbiorze karty zgonu należy udać się do zarządu cmentarza, na którym będzie pochowane Ciało, w celu przekazania jej zarządowi. Zarząd cmentarza wcześniej poinformowany o terminie ekshumacji organizuje firmę murarską, która zajmie się otwarciem i zamknięciem grobu.