Nekrologi

 

Za naszym pośrednictwem możliwe jest zredagowanie i zamieszczenie nekrologów w mediach.

Nekrolog może zawierać również dodatkowe informacje, jak: miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pogrzebu, wyrazy współczucia dla bliskich, czy też krótką wzmiankę opisującą daną postać i okoliczności śmierci.