Kremacja

 

Proces kremacji czyli spopielania zwłok zmarłych ma długą tradycję w historii ludzkości. Około 80 % pogrzebów w W. Brytanii odbywa się z kremacją. Z każdym rokiem zyskuje on coraz więcej zwolenników również w Polsce.
Ta forma pochówku odbywa się przy zachowaniu wszystkich norm etycznych. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszczane są w urnie.

Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że „dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”