Informator

 

Chcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej, przygotowaliśmy krótki informator:

  • Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem lub lekarz pogotowia, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).
  • Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu. 
  • W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład pogrzebowy, może to być Dom Pogrzebowy „elizjum” tel. 600 168 113.
  • Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy. 
  • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
  • Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu.
  • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.